Karlovská 50Běžkařská Karlovská 50 Karlovský Pepi MaratonMTB Karlovský Pepi maraton Silvini Skiroll ClassicsSilvini Skiroll Classics

Karlovský Pepi maratonVelké Karlovice / 9. června 2018

Cyklistická casovka na Kasárne - 9. ročník

Individuálna cestná cyklistická troj-časovka do vrchu z Makova, Velkých Karlovic a Štiavnika na Kasárne 2023

súčasť FORCE-SPAC 2023 Slezský pohár amatérských cyklistů

Organizátoři

 • Cykloklub Turzovka
 • Sportovní klub Biatlon Velké Karlovice
 • v spolupráci - mesto Turzovka, obec Makov, obec Velké Karlovice, obec Šiavnik, OZ Volný Čas, SCK RS Turzovka spolu s partnermi a sponzormi preteku

Kontakt

Prihlášky

Registrácia na cyklistické podujatie pre všetkých je spustená na www.spac-os.cz do 27.07.2023 17:00 hod. vrátane.

Platba je v deň preteku pri prezentácii.

Podujatie je merané čipovou technológiou - Atletika UNI.

Na podujatie je možné prihlásenie aj priamo v deň preteku v mieste prezentácie za vyššie štartovné. Pri prezentácii budú okrem čipov pridelené aj štartovné čisla na toto podujatie (pripevnenie na bicykel na riadidlá vpredu). Tieto štartovné čisla sa vracajú!

Štartovná listina bude zverejnená po skončeni prezentácie!

Podujatie je určené pre všetkých cyklistov. Každý sa može rozhodnut’ po prvej časovke, či absolvuje aj druhu a po druhej časovke aj tretiu časť preteku. Svoje ukončenie v preteku oznámi organizátorovi a odovzdá mu štartovné čislo.

Termín

sobota - 29. júla (červenec) 2023

Trať

1. úsek časovky: štart od 10.30 hod.

Makov, Kopanice (679 m n. m.) - Kasárne, Butorky (972 m n. m.) = 6,3 km; + 388 m

2. úsek časovky: štart od 12.30 hod.

Velké Karlovice, Podťaté - Světlá (630 m n. m.) - Kasáme, Butorky (972 m n. m.) = 5,0 km; + 402 m

3. úsek časovky: štart od 14.30 hod.

Štiavnik, Ráztoka (565 m n. m.) - Kasárne, Butorky (980 m n. m.) = 6,0 km; + 468 m Startuje sa individuálne podl’a pridelených štartovných čísel, bez ohl’adu na kategóriu, v predpokladaných časových intervaloch 20 s (resp. v inom časovom intervale aby všetci pretekári štartovali v priebehu hodiny od štartu prvého pretekára) podl’a počtu účastníkov - na základe rozhodnutia rozhodcov pred prvým úsekom, v rovnakom poradí sa štartuje aj v druhom a treťom úseku.

V  prípade nenastúpenia pretekára do druhej, resp. tretej časti zostáva štartovný čas vol’ný.

Pretekár sa musí dostaviť na miesto štartu včas podla týchto propozícií a prideleného štartovného čísla, v prípade neskorého príchodu na štart sa mu automaticky aktivuje jeho priradený štartovný čas.

V  preteku je zakázaná tzv. jazda v háku.

Sprievodné vozidlá idúce s pretekárom sú zakázané!

Je zakázaný prejazd áut po trase preteku do Štiavnika.

Prezentácia

Makov, Kopanice - rekreačné stredisko Kasárne - Chata Bačkárka od 08.30 do 09.30 hod., prezentácia na detské preteky (JUNIOR SPAC) - v čase 12.30-13.30 hod.

Parkovanie je možné v stredisku na troch parkovacích plochách (je zakázané parkovať na trati preteku!).

Štartovné

 • 12.0 EUR alebo 300,00 Kč - pre online prihlásených cez aplikáciu SPAC.
 • 16.0 EUR alebo 400,00 Kč - pri prihlasovaní priamo pri prezentácii.

V  oboch prípadoch je platba v hotovosti pri prezentácii (prosíme, nachystajte si financie presne).

(v cene obed, nápoj počas preteku, organizačné zabezpečenie preteku)

Štartovné na detské preteky: 4,00 EUR alebo 100,00 Kč - platba v hotovosti pri prezentácii. Pretekári reprezentujúci organizujúce kluby, obce a mesto - štartovné neplatia.

Pri prezentácii možnosť zakúpiť obed pre doprovod v cene 7,00 EUR.

DÍžka trate: 17,3 km (6,3 km + 5,0 km + 6,0 km)

Prevýšenie: celkové + 1258 m (388 m + 402 m + 468 m)

Povrch trate: asfalt (hladký, miestami hrubozrnný), úsek z kockami, betón.

Kategorie: HLAVNÝ PRETEK

 • A muži 19 až 29 rokov  (nar. medzi 2004 až 1994)
 • B muži 30 až 39 rokov  (nar. medzi 1993 až 1984)
 • C muži 40 až 49 rokov  (nar. medzi 1983 až 1974)
 • D muži 50 až 59 rokov  (nar. medzi 1973 až 1964)
 • E muži 60 až 65 rokov  (nar. medzi 1963 až 1958)
 • F muži 66 a starší  (nar. v roku 1957 a starší)
 • M juniori 15 až 18 rokov let (nar. medzi 2008 až 2005)
 • ŽA ženy 15 až 39 rokov let  (nar. medzi 2008 až 1984)
 • ŽB ženy 40 a starší  (nar. v roku 1983 a starší)

DETSKÝ PRETEK, súčasť JUNIOR SPAC: - trať do vrchu

 • chlapci 10-12 rokov (2013 - 2011) - cca 4,00 km z druhého úseku časovky
 • chlapci 13-14 rokov (2010 - 2009) - celý druhý úsek časovky
 • dievčatá 10-12 rokov (2013 - 2011) - cca 4,00 km z druhého úseku časovky
 • dievčatá 13-14 rokov (2010 - 2009) - celý druhý úsek časovky

Pre zaradenie do kategórie je rozhodujúci rok narodenia.

Kategórie budú vytvorené, len ak sa do nej prihlásia minimálne traja pretekári!

Pretekári do 18 rokov možu startovat’ len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Výsledky

Víťazom sa stáva pretekár s najnižším súčtom časov zo všetkých troch časoviek.

Celkové poradie v kategorii je dané súčtom časov zo všetkých troch úsekov.

Pretekári možu aj absolvovat len dve (1, 2) resp. jednu časovku (1) a v celkovom poradí budú zaradení až za posledného pretekára, ktorý absolvoval všetky tri úseky resp. dva úseky (v poradí podl’a lepšieho dosiahnutého času).

Pretekári s absolvovaným len jedným, resp. dvoma úsekmi nemožu byť zaradení v celkovom poradí na stupne víťazov.

Ak pretekár neabsolvuje druhý úsek, už nemože absolvovat tretí úsek.

Vyhodnotenie sa uskutoční podl’a týchto propozícií.

Členové SPAC i když neobjedou všechny části časovky, budou zařazeni a brát body do celkového pořadí SPAC na pozici dojezdu, které bude určené podle výše napsaných podmínek. Takže, kdo nepojede všechny tři části, bude taky započítán do celkového pořadí, ale až za posledního, který objede vše.

Ceny

 • prví traja v každej kategórií (aj detské kategorie) - vecné ceny.
 • prémia za najlepší čas z Makov - Putovný pohár starostu obce Makov a vecná cena .
 • prémia za najlepší čas z Velkých Karlovíc - Putovný pohár starostu obce Velké Karlovice a vecná cena.
 • prémia za najlepší čas zo Štiavnika - Putovný pohár starostu obce Štiavnik a vecná cena. (podmienka pre vyššie uvedené - len z tých, čo absolvujú všetky tri úseky).
 • finančná prémia 20,- € a vecná cena + pohár za absolútne najlepší celkový čas medzi mužmi, resp. ženami bez ohl’adu na kategóriu od mesta Turzovka.
 • najlepší domáci pretekár medzi mužmi, resp. ženami z obce Makov, Velké Karlovice a Štiavnik

Časový rozpis

 • 08.30- 09.30 hod. - prezentácia pretekárov - Makov, Kopanice - rekreačné stredisko Kasárne -
 • Chata Bačkárka od 10.30 hod. - štart prvého  pretekára na 1. úseku
 • od 12.30 hod. - štart prvého pretekára na 2. úseku
 • 12.30- 13.30 hod. - prezentácia na detské preteky
 • od 14.00 hod  - štart detských pretekov (od mladších - po kategóriách na roznu dížku trasy)
 • od 14.30 hod. - štart prvého pretekára na 3. úseku
 • od 16.30 hod. - vyhlásenie výsledkov  -  Chata  Bačkárka

Rozne

 • možnosť ubytovania, sauny, kúpacej kade v chate Bačkárka
 • kontakt - chata Bačkárka tel: 00420 725 953 132, www.backarka.cz
 • parkovanie - k dispozícii sú 3 parkovacie plochy -
 • 1. plocha - tesne nad hranicou ČR a SR (pod Bačkárkou),
 • 2. plocha - nad chatou LKJ Zlín,
 • 3. plocha - pod Butorkami, v blízkosti ciel’a 1. a 2. časovky (využívajte až posledně)
 • vzhladom k vyhláseniu chráněného územia európskeho významu na Butorkách je prísne zakázané parkovať na Butorkách a presúvať sa autom v smere do Štiavnika - pokutu si hradí vodič sám!!!

Podmienky účasti

 • prilba na hlave počas celého preteku,
 • prideleně startovně číslo a čip na bicykli,
 • vlastnoručne podpísaná štartovná listina pred štartom,
 • štart na vlastně nebezpečenstvo,
 • usporiadatel’ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi sposobeně,
 • všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rychlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania,
 • ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil.
 • počas preteku je zakázaná tzv. jazda v háku.
 • vozidlá sprevádzajúce pretekára sú zakázaně!

Podmienky a povinnosti účastníkov

1.  Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca. Pri prezentácii vyžadujeme písomný súhlas zákonněho zástupcu (resp. trěnera za klub).

2.  Všetci prihlásení štartujú na vlastně nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.

3.  Usporiadatel nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknutě účastníkom a ich sprievodu a nimi sposobeně v súvislosti s pretekom.

4.  Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celěho preteku.

5.  Štartové čísla ako aj čipy sú majetkom usporiadatela resp. časomeračskej firmy, nesmú sa poškodzovať a upravovať, po skončení preteku, resp. po odstúpení z preteku - sa vracajú, za

prípadnú stratu čísla úhrada 20,00 € (500,00 Kč) a čip 50,00 € (1250,00 Kč).

6.  Preteky sa konajú za plnej cestnej prevádzky.

7.  Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadatel’ov.

8.  Odpadky je vhodně vhadzovať do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly s použitých gělov a tyčiniek zobrať so sebou, v prípade zistenia odhodenia bude pretekár diskvalifikovaný.

9.  Protesty je možné podať ihneď po príjazde do cieFa, v kanceláři! přeteku - chata Bačkárka v označenej kancelárii přeteku - pri vklade 10 EUR (250,- K), ktorý v případe neoprávnenosti protestu přepadá v prospech usporiadateFa.

10. PokiaF by sa přetek nemohol uskutočniť z dovodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi vracia.

11. Účastník, ako aj zákonný zástupca svojím podpisom na prihláške berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spósobenú na majetku alebo na zdraví voči třetím osobám a škode na zdraví a majetku sposobenú sebe!

12. Preteká sa podFa pravidiel cyklistiky, týchto propozícii pravidiel SZC - cyklistika pre všetkých a pravidiel SPAC-u.

13. Preteká sa za každého počasia.

14. UsporiadateF si vyhradzuje právo zlúčiť alebo zrušiť kategóriu, pokiaF v príslušnej kategorii nebudú klasifikovaní aspoň traja štartujúci.

15. UsporiadateF zabezpečuje převoz batožiny zo štartu do priestoru cieFa.

16. Účastník dobrovoFne súhlasí s použitím svojich osobných údajov na potřeby týchto pretekov v rozsahu všetkých polí formulára a taktiež súhlasí so zverejnením osobných údajov v rozsahu on-line prehFadov, štartovných a výsledkových listín a súhlasí so zverejnením svojich fotografii z pretekov v zmysle Nariadenia (EÚ) 2016/679 a zákona č. 18/2018 Z. z.

A nezabudnite, že nie je doležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

Generálny partner force - spac 2023

Hlavný partner poduiatia

Partneři